พร0023.1/ว526 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
พร0023.2/ว4861 แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
พร0023.2/ว4860 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
พร0023.3/ว4858 1-ซักซ้อมแนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
พร0023.3/ว4858 2-ซักซ้อมแนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนนองค์กรปก  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
พร0023.4/ว527 แจ้ง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
พร0023.3/ว525 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
พร0023.3/ว524 1-กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 1,666,293 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555