หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
พร0023.2/ว1568 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พร0023.2/ว1565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พร0023.2/ว1549 การคัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ก.อบต.จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งว่าง  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พร0023.2/ว1565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พร0023.2/ว1543 การสำรวจข้อมูลเพื่ีอแ้ไข้ปัญหาการขาดแคลนข้่าราชการหรือพนักงานครู สายการสอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว1554 ขอความร่วมมือเสริมสร้างไบโอดีเซล ปี 20  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว1551 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทสบาล  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว1550 หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 1,892,569 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555