หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
พร0023.5/ว322 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แจ้งแนวปฏิบัติในการรับของแถม ฯ  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว321 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว2563 แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 6/2562  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2562  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.2/8107 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นกรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 รอบเดือนตุลาคม 2560  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว2559 การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว2558 การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,012,038 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555