หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2552-2554)  [ 28 ม.ค. 2553 ]   
 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ (ก.ท.จ.แพร่) ครั้งที่ 1/2553  [ 26 ม.ค. 2553 ]   
 
คู่มือการรายงานนโยบายเร่งด่วนเรื่องยาเสพติดในระบบ e-Plan  [ 21 ม.ค. 2553 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ  [ 19 ม.ค. 2553 ]   
 
แผนเบิกจ่ายไทยเข้มแข็งที่ต้องแนบพร้อมโครงการให้คณะกรรมการตรวจ  [ 14 ม.ค. 2553 ]   
 
รายงานผลการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  [ 13 ม.ค. 2553 ]   
 
สำรวจระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2553 ]   
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  [ 13 ม.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1299      1300      1301     (1302)     1303      1304      1305     ....หน้าสุดท้าย >> 1319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 1,939,523 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555