หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
สรุปสารสำคัฐของหนังสือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง "คนสำราญ งานสำเร็จ"  [ 19 พ.ค. 2553 ]   
 
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบวนการแผนชุมชน"  [ 19 พ.ค. 2553 ]   
 
การประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ครั้บที่ 53 ประจำปี 2553  [ 19 พ.ค. 2553 ]   
 
การฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบวนการแผนชุมชน"  [ 19 พ.ค. 2553 ]   
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้อ  [ 19 พ.ค. 2553 ]   
 
แนวทางการจัดส่งเอกสารเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน  [ 12 พ.ค. 2553 ]   
 
โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่อง รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการไทยไม่โกง  [ 12 พ.ค. 2553 ]   
 
เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ผ่านระบบ e-Plan ปี พ.ศ. 2553  [ 12 พ.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1302      1303      1304     (1305)     1306      1307      1308     ....หน้าสุดท้าย >> 1335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,012,014 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555