หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
สำรวจระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2553 ]   
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  [ 13 ม.ค. 2553 ]   
 
แบบฟอร์มรายงานถนนปลอดฝุ่น  [ 13 ม.ค. 2553 ]   
 
เลื่อนวันประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 8 ม.ค. 2553 ]   
 
ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 7 ม.ค. 2553 ]   
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้  [ 7 ม.ค. 2553 ]   
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 13/52 เรื่อง การโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ  [ 4 ม.ค. 2553 ]   
 
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 4 ม.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1316      1317      1318     (1319)     1320      1321      1322     ....หน้าสุดท้าย >> 1335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,012,037 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555