หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
พร0023.4/ว2027 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 15 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว2018 เชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 14 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.5/ว241 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.5/ว2005 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.4/ว2003 ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเ็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฏกระทรวง  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว240 แจ้งประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนม  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว239 แจ้งการสำรวจผลการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการ ฯ  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว238 ส่งเอกสารใบสมัครสำเนาข้อมูลตามแบบประเมินตนเอง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกGECC ประจำปี 2562  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 1,939,522 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555