หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
พร0023.1/ว237 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้จัดทำและเผยแพร่คำแนะนำและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544  [ 10 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.1/ว236 โครงการอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ฯ  [ 10 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.5/ว235 แจ้งรายละเอียดการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562  [ 10 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.4/ว1947 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540  [ 8 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.4/ว1946 แจ้งยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์  [ 8 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.4/ว1945 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.4/ว1944 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]   
 
พร0023.4/ว1943 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฏหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5  [ 8 พ.ค. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 1,939,534 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555